Nέο βαθμολόγιο : Ανάλυση με πρακτικά παραδείγματα

Nέο βαθμολόγιο. Ακολουθεί ανάλυση του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου, αντιπροσώπου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών στην Π.Ο.ΑΣ.Υ που δημοσιεύτηκε στο τεύχος  Νέα Αστυνομία :

Αγαπητοί συνάδελφοι έχοντας ως διαρκές αιτούμενο μέσα από την συνδικαλιστική μας δράση, την αναβάθμιση, την οικονομική και ηθική στήριξη όλων των συναδέλφων, παλεύουμε πάντα για ένα καλύτερο αύριο, μέσα από αντίξοες και δύσκολες συνθήκες. Στα χρόνια που πέρασαν υποστήκαμε απώλειες οι οποίες είναι άδικες και παντελώς ανακόλουθες με την προσφορά μας προς την Ελληνική κοινωνία.

Ειδικότερα με το νόμο 4472 /2017 των Τόσκα-Καμμένου, είχαμε σοβαρές οικονομικές απώλειες και ιδιαίτερα στο φάσμα των χαμηλόβαθμων συναδέλφων. Συνεπώς, το νέο βαθμολόγιο έρχεται να αντισταθμίσει ένα μεγάλο μέρος από τις μεγάλες απώλειες που υπέστησαν οι χαμηλόβαθμοι συνάδελφοι, να δημιουργήσει μία σοβαρή ελπίδα αναβάθμισής τους, αλλά και να αμβλύνει τις άδικες ανισότητες μεταξύ των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στόχος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ήταν και είναι, να υπάρχει μία διαρκής προσπάθεια για την περαιτέρω μισθολογική και βαθμολογική ανέλιξη όλων των χαμηλόβαθμων συναδέλφων, ώστε στο τέλος να αντισταθμιστούν στο σύνολό τους οι απώλειες που υπέστησαν με τον νόμο 4472 /2017.

Σε αυτά τα πλαίσια θεωρούμε ότι είναι μείζονος σημασίας η επιτυχία της Π.Ο.ΑΣ.Υ., να κινηθεί και να πετύχει αυτό το δύσκολο στόχο και ειδικότερα, του Προέδρου της Γρηγόρη Γερακαράκου, και του Αντιπρόεδρου της Πανταζή Βασιλείου, που με καίριες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, συνέδραμαν ζωτικά στο να πετύχουμε το μεγάλο ζητούμενο, της οικονομικής και διοικητικής αναβάθμισης των συναδέλφων.

Το βαθμολόγιο αφορά όλους τους αστυνομικούς, συνιστά μία πλήρη και τεκμηριωμένη πλατφόρμα της Π.Ο.ΑΣ.Υ., ενώ αποτελεί και σημείο καμπής προόδου, για την ιεραρχική αναβάθμιση σε όλες τις βαθμίδες των χαμηλόβαθμων συναδέλφων. Βασικός πυλώνας πάνω στον οποίο δομήθηκε η πρόταση για το βαθμολόγιο των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν ο Νόμος 3686/2008, λαμβάνοντας υπόψη και τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αλλά δίνοντας και κίνητρα σε όσους αποφασίσουν να παραμείνουν περισσότερα χρόνια από τα ελάχιστα που απαιτούνται για την αίτηση συνταξιοδότησης.

Εξέλιξη Αστυφυλάκων μη Ανακριτικών Υπαλλήλων

Οι Αστυφύλακες που δεν ασκούν καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα και του Αρχιφύλακα με τη συμπλήρωση δώδεκα (12) και δεκαέξι (16) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντιστοίχως.

Οι Αρχιφύλακες της προηγούμενης παραγράφου, με τη συμπλήρωση τριάντα (30) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων, προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται μόνο μια (1) φορά, τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, αυτού εντός του οποίου συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο. Κατ’ εξαίρεση, στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου προάγονται και οι Αρχιφύλακες που έχουν παρατείνει το όριο ηλικίας του βαθμού τους και είτε ανήκουν στην κατηγορία των επιτυχόντων το έτος 1989 και κατετάγησαν τα επόμενα έτη (άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3075/2002, A΄ 297), είτε για οιονδήποτε λόγο κατετάγησαν στο Σώμα με όριο ηλικίας μεγαλύτερο από αυτό του 28ου έτους, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μόνο μια (1) φορά,  τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού εντός του οποίου συμπληρώνουν το 58ο έτος της ηλικίας τους.

Οι Ανθυπαστυνόμοι των προηγούμενων παραγράφων είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, εκτελούν τα καθήκοντα του βαθμού τους, ενώ καταλαμβάνουν οργανική θέση Αστυφύλακα και μετατίθενται, αποσπώνται και μετακινούνται ως Αστυφύλακες. Οι παραπάνω Ανθυπαστυνόμοι που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, που ισχύει κάθε φορά, προάγονται, εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Β΄ και Υπαστυνόμου Α΄ εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν. Στους παραπάνω Ανθυπαστυνόμους απονέμεται ενόψει αποστρατείας, ύστερα από αίτησή τους, ο αμέσως επόμενος βαθμός εν αποστρατεία, εφόσον συμπληρώσουν ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό και κρίνονται ως ευδοκίμως  τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

Τέλος, όσοι παραμείνουν Αρχιφύλακες εφόσον συμπληρώνουν τριάντα τρία (33) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και αποστρατεύονται με αίτησή τους ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, όπως ισχύει κάθε φορά, προάγονται στους βαθμούς του Ανθυπαστυνόμου και Υπαστυνόμου Β΄, εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας, και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν.

Ας δούμε όμως μερικά παραδείγματα: Αρχιφύλακας της Β κατηγορίας με 30 έτη υπηρεσίας βρίσκεται με το ισχύον βαθμολόγιο στο 10o κλιμάκιο και έχει βασικό 1.925 ευρώ και 90 ευρώ επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών. Με το προταθέν βαθμολόγιο στα 30 χρόνια εφόσον προαχθεί σε Ανθ/μο θα έχει την παρακάτω οικονομική εξέλιξη:*

easynkilkis - Εικόνα 1
Εικόνα 1: Εξέλιξη Αστυφυλάκων μη Ανακριτικών Υπαλλήλων

* Η μισθολογική κατάταξη των αστυνομικών στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν 4472/17 πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας που έχουν στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη από το φορέα αυτόν μέχρι και την 31.12.2016.

Εξέλιξη Ανακριτικών Αστυφυλάκων

Οι αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι του νόμου 2226/1994, προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα, Αρχιφύλακα και Ανθυπαστυνόμου με την συμπλήρωση 10, 14 & 24 έτη υπηρεσίας από την κατάταξη τους στο σώμα. Δηλ. γίνονται ένα χρόνο νωρίτερα Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι..

Οι Ανθυπαστυνόμοι επίσης αυτής της κατηγορίας με 33 χρόνια υπηρεσίας από την κατάταξή τους στο σώμα προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ ενώ με 37έτη υπηρεσίας προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄ και ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄. Παίρνοντας το βαθμό του Αρχιφύλακα ένα χρόνο νωρίτερα, θα βρεθούν από το κλιμάκιο 22 στο κλιμάκιο 21 και θα έχουν αύξηση 30 ευρώ + 10 ευρώ (των ιδιαίτερων συνθηκών) = 40 ευρώ. Ενώ στα 24 χρόνια που γίνονται Ανθυπαστυνόμοι κατά ένα χρόνο νωρίτερα θα βρεθούν από το 14ο κλιμάκιο στο 13 κλιμάκιο και θα έχουν 70 ευρώ αύξηση. Στα 32 έτη θα βρίσκονταν στο κλιμάκιο 7 και δεν θα είχαν άλλη αύξηση μιας και θα παρέμειναν Ανθ/μοι.  Στα 33 έτη με το νέο μισθολόγιο θα προαχθούν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ θα βρεθούν στο κλιμάκιο 6 και θα έχουν 60 ευρώ αύξηση + 20 ευρώ (ιδιαιτέρων συνθηκών) = 80 ευρώ. Ενώ στα 37 έτη που θα προαχθεί στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄ θα βρεθεί στο κλιμάκιο 5 και θα έχει 30 ευρώ αύξηση.

easynkilkis - Εικόνα 2
Εικόνα 2. Εξέλιξη Ανακριτικών Αστυφυλάκων

Με τις αυξήσεις που θα έχει με το νέο βαθμολόγιο θα χτίσει υψηλότερο μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών οπότε θα έχει και μεγαλύτερη σύνταξη όπως επίσης μεγαλύτερο εφάπαξ, μεγαλύτερο μέρισμα από το ΜΤΣ και τα παιδιά τους μεγαλύτερο ΒΟΕΑ (πρώην Ε.Χ.)

Βαθμολογική εξέλιξη ΑΡΧ/ΚΩΝ – Ανθυπαστυνόμων

Οι αστυφύλακες, οι υπαρχιφύλακες και οι αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα δύνανται να προάγονται στο βαθμό του αρχιφύλακα, με εξετάσεις σύμφωνα με το π.δ. 82/2006.

Οι παραπάνω Αρχ/κες προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό τους. Κατ’ εξαίρεση οι αρχιφύλακες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δύο (2) έτη, και ο τίτλος σπουδών τους δεν λήφθηκε υπόψη για την προαγωγή τους χωρίς εξετάσεις στο βαθμό του αρχιφύλακα. (Πριν ήταν 2 χρόνια για Α.Ε.Ι. και 3 για Τ.Ε.Ι.)

Οι Ανθυπαστυνόμοι που δεν εισήχθηκαν στα ΤΕΜΑ, προάγονται στον βαθμό του Υ/Β με αίτησή τους και 9 έτη στον Βαθμό (πριν απαιτούνταν ή 26 έτη στο σώμα ή με αίτηση τους και 22 έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους, εκ των οποίων έντεκα (11) στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, εφόσον είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προάγονται λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας) στον βαθμό του Υ/Α με 4 έτη στον βαθμό του Υ/Β στον βαθμό του Α/Β με 3 έτη στον βαθμό του Υ/Α και εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγου ορίου ηλικίας στον βαθμό του Α/Α.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι οι οργανικές θέσεις στον βαθμό του Α/Β είναι 200 και όσοι Υ/Α συμπληρώνουν 9 χρόνια στον βαθμό του αξιωματικού (Υ/Β+Υ/Α) προάγονται εκτός οργανικών θέσεων.

Ας δούμε ένα παράδειγμα τι κερδίζει ένας Υ/Α της παραπάνω κατηγορίας που προάγεται σε Α/Β: Υ/Α με 5 χρόνια στον βαθμό, 32 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και 9 χρόνια στον βαθμό του αξιωματικού βρίσκεται στο κλιμάκιο 5 με βασικό μισθό 2.165 ευρώ και επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών 130 ευρώ σύνολο 2.295 ευρώ. Με την προαγωγή του στον βαθμό του Α/Β θα βρεθεί στο κλιμάκιο 4 με 2.265 ευρώ και επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών 160 ευρώ σύνολο 2.425 ευρώ. Δηλ. θα πάρει 130 ευρώ αύξηση μικτά.

easynkilkis - Εικόνα 3
Εικόνα 3. Βαθμολογική εξέλιξη ΑΡΧ/ΚΩΝ – Ανθυπαστυνόμων

Εξέλιξη Ανθ/νων που εισήχθηκαν στα ΤΕΜΑ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΕΜΑ, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των Αστυνομικών Διευθυντών από 10 σε 40. Οι ανθυπαστυνόμοι προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ μετά την αποφοίτησή τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), στο οποίο εισάγονται κατόπιν εξετάσεων

Οι ανθυπαστυνόμοι του άρθρου 10 προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ μετά την αποφοίτησή τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), στο οποίο εισάγονται κατόπιν εξετάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.  Οι Υπαστυνόμοι Β΄ απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. εξελίσσονται μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και προάγονται, εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, λόγω συμπληρώσεως 35ετίας ή καταλήψεως από το όριο ηλικίας, εκτός οργανικών θέσεων, μέχρι το βαθμό του Ταξίαρχου. Οι Αστυνομικοί Διευθυντές, στους βαθμούς του Αστυνομικού Διευθυντή και Ταξιάρχου οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές, του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και Αστυνομικού Διευθυντή οι Αστυνόμοι Α΄, του Αστυνόμου Α΄ και Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι Αστυνόμοι Β΄ και του Αστυνόμου Β΄ και Αστυνόμου Α΄ οι Υπαστυνόμοι Α΄ και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν, εφόσον κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους. Αξιωματικοί – Απόφοιτοι της σχολής Αξιωματικών. Μειώνεται ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας για την προαγωγή τους στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Α΄, του Αστυνόμου Β΄ και του Αστυνόμου Α΄. Αυξάνεται κατά 2 έτη ο χρόνος παραμονής στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού και προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου 30 ημέρες πριν την αποστρατεία τους οι Αστυνομικοί Διευθυντές που καταλαμβάνονται από όριο ηλικίας ή συμπληρώνουν 35 έτη ευδόκιμης υπηρεσίας.

Η αρχή έγινε! Οι παρακάτω πίνακες αφορούν: Αξιωματικούς, Ανθυπαστυνόμους Υπαξιωματικούς που ανήκουν στην Β΄ κατηγορία. Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης του βασικού και του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών που αναλογεί στον καθένα βάσει ετών υπηρεσίας και του βαθμού που έχει, αποτελούν το σύνολο των μικτών μηνιαίων αποδοχών. Στις παραπάνω αποδοχές πρέπει να προσθέσετε, όσοι λαμβάνετε το οικογενειακό, τα πενθήμερα, τα νυχτερινά, τα επιδόματα κινδύνου και αναπηρίας, ή όποιο άλλο επίδομα δικαιούστε.

easynkilkis - Εικόνα 4
Εικόνα 4. Πίνακες

 

 

ΠΗΓΗ : Εφημερίδα ΝέαΑστυνομία ( Οκτώβριος – Νοέμβριος 2021 )