Ευχές από την Ε.ΑΣ.Υ.Ν.Κιλκίς στις Υπηρεσίες της Δ.Α. Κιλκίς