Ένστολη Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στην Αθήνα