Σύσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΑΣ.Υ.Ν.Κιλκίς

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα την 05 Μαρτίου 2018  συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΑΣ.Υ.Ν.Κιλκίς, την 08 Μαρτίου 2018, το οποίο έχει ως εξής :

 

 Πρόεδρος ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Τριαντάφυλλος  (433)
 Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΩΦΙΔΗΣ Δημήτριος  (189)
Γενικός Γραμματέας ΜΠΑΤΖΟΛΑΣ Εμμανουήλ  (204)
Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗΣ Χρήστος  (205)
Β΄ Αντιπρόεδρος ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Χρήστος  (188)
Ταμίας ΓΑΡΔΑΝΗΣ Κων/νος  (292)
Οργανωτικός Γραμματέας ΚΡΙΕΖΗΣ Γεώργιος  (191)
 Αναπληρωτής  Ταμίας ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ηλίας  (180)
Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα ΔΡΕΜΙΣΙΩΤΗΣ Αγγελος  (201)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασίλειος  (202)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Πλούταρχος  (258)

ΖΕΙΜΠΕΚΕΡΗΣ Αντώνιος  (232)

ΖΩΓΑΣ Δημήτριος  (167)

ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ Γεώργιος  (248)

ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ Νικόλαος  (214)

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Τριαντάφυλλος  (399)

ΤΟΠΑΛΗΣ Φώτιος  (225)

ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ Νικόλαος  (181)

ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος  (219)

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΓΚΑΓΚΑΡΙΔΟΥ Φωτεινή  (195)

ΜΑΣΑΛΤΖΗΣ Γεώργιος  (163)

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Δημήτριος  (186)

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Τριαντάφυλλος  (346)

       ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΔΟΝΚΗΣ Χρήστος  (125)

 

–  Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τριετής.-