Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας απο την Ε.ΑΣ.Υ.Ν.Κιλκίς!!!

Η Ένωση μας διαπιστώνοντας ότι, αν και κατόπιν του αιτήματος μας προς την Δ.Α Κιλκίς δεν χορηγήθηκαν επαρκή  μέσα ατομικής προστασίας  στους συναδέλφους  αποφάσισε την 01/03/2020 την αγορά και την χορήγηση προς τα μέλη μας . Επειδή υπάρχει μεγάλη έλλειψη η προμήθεια γίνεται τμηματικά. Ήδη έχουν χορηγηθεί σε τρείς Υπηρεσίες και από 19/03/2020 θα χορηγήσουμε στις υπόλοιπες αφού παραλάβουμε την παραγγελία.