Χορηγίες “Τράπεζας Πειραιώς” και Βοηθήματα του Κληροδοτήματος “Χρήστου Μιχαήλ Γυπάρη”

Ανακοινώνεται ότι οι μετοχομερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και τα τέκνα τους μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρων μέχρι 31 Μαΐου 2018, για την συμμετοχή τους στις  Χορηγίες της “Τράπεζας Πειραιώς” και στα Βοηθήματα του Κληροδοτήματος “Χρήστου Μιχαήλ Γυπάρη”

Περισσότερες πληροφορίες στις Υπηρεσίες …