Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των Τομέων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Μπορείτε να κατεβάσετε την υπ’ αρίθμ. 167542/O 830 από 13/03/2017 εγκύκλιος του ΤΕΑΠΑΣΑ για τη χορήγηση δανείων έτους 2017 καθώς επίσης τις Αιτήσεις και τις  Υπεύθυνες Δηλώσεις στους παρακάτω συνδέσμους :
Εγκύκλιος Δανείων 2017
Αίτηση χορήγησης δανείου Τ.Π.ΑΣ. (Χωροφυλακή)
Υπεύθυνη Δήλωση Τ.Π.ΑΣ. (Χωροφυλακή)
Αίτηση χορήγησης δανείου Τ.Π.Υ.Α.Π. (Αστυνομία Πόλεων)
Υπεύθυνη Δήλωση Τ.Π.Υ.Α.Π. (Αστυνομία Πόλεων)
Πηγή : http://www.teapasa.gr/index.php/homepage/anakoinoseis-tameiou/336-xorigisi-daneion-2017