Διεύθυνση Αστυνομίας Κιλκίς

Α.Τ Κιλκίς
 Τηλ.Επικοινωνίας 2341077032   Fax 2341077031

Τ.Α Κιλκίς
 Τηλ.Επικοινωνίας 2341077028   Fax 2341077027

Τ.Τ Κιλκίς
   Τηλ.Επικοινωνίας 2341077010   Fax 2341077013

  Α.Τ Γουμένισσας
     Τηλ.Επικοινωνίας 2343041231   Fax 2343041210

Α.Τ Παιονίας
 Τηλ.Επικοινωνίας 2343020340   Fax 2343022711

Τ.Δ.Ε  Δοϊράνης
 Τηλ.Επικοινωνίας 2341097572   Fax 2341097095

Τ.Δ.Ε Ευζώνων
 Τηλ.Επικοινωνίας 2343051214   Fax 2343051228

Τ.Σ.Φ Δοϊράνης
   Τηλ.Επικοινωνίας 2341097440   Fax 2341097450

Τ.Σ.Φ Παιονίας
  Τηλ.Επικοινωνίας 2343091288   Fax 2343091289

 Έκδοση Διαβατηρίων       Τηλ.Επικοινωνίας 2341029404