Παράταση της βραχείας άδειας έτους 2016

Συνάδελφοι,
Με το υπ’ αριθ. 104 από 05-12-2016 έγγραφο της Ένωσής μας το οποίο απεστάλη στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. και διαβιβάστηκε στο Αρχηγείο μαζί με το υπ’ αριθ. 302/2/48α έγγραφό της, ζητήσαμε την παράταση της βραχείας άδειας έτους 2016 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό. Το αίτημά μας ικανοποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 1647/16/2472965 από 13/12/2016 έγγραφο του Α.Ε.Α./Κ.Δ.Υ.Α.Δ./Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Τμ. Αξιωματικών/Γρ. 3 το οποίο δίνει τη δυνατότητα λήψης δικαιούμενης βραχείας άδειας έτους 2016 έως και την 10 Φεβρουαρίου 2017, χρονολογία που θα πρέπει να έχει διανυθεί.