Συμμετοχή της Ε.ΑΣ.Υ.Ν Κιλκίς την Τετάρτη 06.05.2018 στο συλλαλητήριο για το θέμα του Μακεδονικού Ζητήματος

Σας ενημερώνουμε ότι η Ε.ΑΣ.Υ.Κιλκίς θα συμμετέχει  στα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό Ζήτημα. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετέχουν  η ένωση μας θα βρίσκεται με αντιπροσωπία,  την Τετάρτη 06.05.2018 και ώρα 19:30, στην πλατεία Ειρήνης στο Κιλκίς και στην κεντρική πλατεία Πολυκάστρου.