Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΑΣ.Υ.Ν.Κιλκίς !!

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς
Μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα την 30 Νοεμβρίου 2021 και 01 Δεκεμβρίου 2021 της Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς, εκλέχτηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι  αντιπρόσωποι στην Π.Ο.ΑΣ.Υ, η εξελεγκτική επιτροπή, οι εκπρόσωποι στο συμβούλιο μεταθέσεων και έπειτα συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Κατόπιν τούτων σας γνωστοποιούμε την νέα σύνθεση του Δ.Σ και τα εκλεγμένα μέλη στα όργανα διοίκησης της Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.  Πρόεδρος  ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Τριαντάφυλλος
2.  Γενικός Γραμματέας  ΜΠΑΤΖΟΛΑΣ Εμμανουήλ
3.  Α΄ Αντιπρόεδρος  ΚΩΦΙΔΗΣ Δημήτριος
4.  Β΄ Αντιπρόεδρος  ΝΟΥΣΚΑ Πολυτίμη
5.  Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων  ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος
6.  Ταμίας  ΓΑΡΔΑΝΗΣ Κωνσταντίνος
7.  Οργανωτικός Γραμματέας  ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Χρήστος
8.  Αναπληρωτής Ταμίας  ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΗΣ Νικόλαος
9.  Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα  ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ηλίας

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

1.   ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Τριαντάφυλλος
2.   ΓΑΡΔΑΝΗΣ Κωνσταντίνος
3.   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Πλούταρχος
4.   ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ Νικόλαος
5.   ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος
6.   ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗΣ Χρήστος
7.   ΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασίλειος
8.   ΖΕΙΜΠΕΚΕΡΗΣ Αντώνιος
9.   ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Παύλος
10. ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ Νικόλαος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΓΚΑΓΚΑΡΙΔΟΥ Φωτεινή
2. ΜΑΣΑΛΤΖΗΣ Γεώργιος
3. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Ηρακλής

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Τριαντάφυλλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΔΟΝΚΗΣ Χρήστος