Προσφορά της Protergia για τα μελή της Ε.ΑΣ.Υ.Ν Κιλκίς

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣΑ.Ε.–ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Protergia είναι οΤομέας Ενέργειας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, του μεγαλύτερου ιδιώτη παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Διαθέτει ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1.200 MW, πουξεπερνά το 14% του ενεργού και αδειοδοτημένουεγκατεστημένου θερμικούπαραγωγικού δυναμικού της χώρας.

Διαχειρίζεται όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της εταιρείας που περιλαμβάνουν μονάδες παραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο και μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοίσταθμοί και μικρά υδροηλεκτρικά έργα).

Παράλληλα, η Protergia δραστηριοποιείται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας προσφέροντας ρεύμα σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Η συνεργασία :

Η Ε.ΑΣ.Υ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ έχει επιλέξει την Protergia για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεών της και παράλληλα εξασφάλισε μοναδικά προνόμια για όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας.

Παρακάτω στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε την προσφορά που εξασφάλισε η   Ε.ΑΣ.Υ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ