Προσφορά απο το ιατρείο ορθοπαιδικής Θεόδωρου Θ. ΓΟΥΛΤΙΔΗ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκίς εξασφάλισε για τα μελή της προσφορά στο ιατρείο του χειρούργου ορθοπαιδικού Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ κ.Θεόδωρου Θ. ΓΟΥΛΤΙΔΗ. 

21 Ιουνιου 97 61100 Κιλκίς.

2341022556-6972056071

Κλινική εξέταση&χορήγηση παραπεμπτικών &συνταγογράφηση  

20

Επανέλεγχος/εκτίμηση αποτελεσμάτων 0
Τοποθέτηση γυψονάρθηκα από 40
Συνταγογράφηση για χρόνια νοσήματα 10