«Προστασία και ασφάλεια των εργαζόμενων Αστυνομικών στην Δ.Α Κιλκίς».

Η Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς βλέποντας ότι δε τηρούνται οι σχετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία και ασφάλεια των εργαζόμενων Αστυνομικών στις Υπηρεσίες της Δ.Α Κιλκίς ,απέστειλε έγγραφο ζητώντας να τηρηθούν όλα τα μέτρα που προβλέπονται.

40.2020