Πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή της Ε.ΑΣ.Υ.Ν.Κιλκίς!!!

Την 28/12/2017 και ωρα 18:00 πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή της Έ.ΑΣ.Υ.Ν.Κιλκίς σε συνεργασία με την Δ.Α Κιλκίς με μεγάλη συμμετοχή των μελών μας,στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Κιλκίς.