Πληρωμή αντιτίμου στα διόδια Ευζώνων απο Αστυνομικούς!

-Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι με το  υπ αριθμ  305/3/3  από 06-12-2017 έγγραφο μας προς τους αρμόδιους φορείς καταγγείλαμε την μη απαλλαγή απο χρέωση ειδικού τέλους κυκλοφορίας των οχημάτων  που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι Αστυνομικοί των Τ.Σ.Φ. Παιονίας και Τ.Δ.Ε Ευζώνων στα διόδια των Ευζώνων, σύμφωνα με το υπ αρίθμ 4156/29-11-2017 ΦΕΚ τεύχος Β΄ των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, όπου προβλέπονταν η έναρξη λειτουργίας του σταθμού διοδίων στους Ευζώνους Κιλκίς..

-Κατόπιν πιέσεων που ασκήσαμε ως και την τελευταία στιγμή, την 21/12/2017, μια ημέρα πριν την έναρξη λειτουργια αυτών, πετύχαμε την προσωρινή απαλλαγή των αστυνομικών που εργάζονται στα αναφερομενα τμήματα.