Παρέμβαση της Ε.ΑΣ.Υ.Ν.Κιλκις για τις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία στον Έβρο!!

Μετα από συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσης μας προς τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ,  ,τον Γ.Ε.Α.Β.Ε  και τον Προϊστάμενο Κλάδου  Οικονομικοτεχνικών & Πληροφορικής,  εκδόθηκε η διαταγή που αφορούσε την αποζημίωση διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία της Αλεξανδρούπολης, για τους συναδέλφους που αποσπάστηκαν από το Κιλκίς στον Έβρο την 01/03/2020. ώστε να αποζημιωθούν κάθε διανυκτερευση!