Παρέμβαση της Ε.ΑΣ.Υ.Ν.Κιλκίς για τις οργανικές θέσεις στην Δ.Α Κιλκίς!!

Η Ένωσης  μας με υπ αριθμό  28/2019 από 25/09/2019 έγγραφο της, παρενέβει  προς την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ, για την άνιση κατανομή στις  οργανικές θέσεις των Υπηρεσιών της Δ.Α Κιλκίς, όπου διανεμήθηκαν κατά την αναδιάρθρωση σύμφωνα με την 7002/2/441-α από 12/04/2017 απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ζητώντας την ορθολογική κατανομή  σύμφωνα με την ανάγκες των Υπηρεσιών της Δ.Α Κιλκίς.