Παρέμβαση της Ε.ΑΣ.Υ.Ν.Κιλκίς για εφαρμογή του Π.Δ  394/2001 περί χρόνου εργασίας προσωπικού!!

Κατόπιν παραπόνων μελών μας που υπηρετούν στο Α.Τ Γουμένισσας,σχετικά με την μη ανακοίνωση διάταξης της εβδομαδιαίας Υπηρεσίας ,η Ε.ΑΣ.Υ.Ν.Κιλκίς  προέβει σε παρέμβαση την 28/09/2020 προς τον Διευθυντή της Δ.Α Κιλκίς και τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας για την συμμόρφωση της Διοίκησης στο Π.Δ  394/2001 περί χρόνου εργασίας προσωπικού  όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 Π.Δ 173/2013 .