Παράταση του χρόνου διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2021

Π.Ο.Α.Σ.Υ :

Προς:  Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Παράταση του χρόνου διάνυσης κανονικής άδειας έτους 2021»

 

Σχετ : Υπ’ αριθ. 302/2/85 από 01/02/2022 έγγραφό μας.

 

Συνάδελφοι σας κάνουμε γνωστό ότι σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου διάνυσης της κανονικής άδειας, έτους 2021, μέχρι και την 15/06/2022 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

Πηγή : Π.Ο.Α.Σ.Υ

Μέγεθος γραμματοσειράς