Παράδοση υγειονομικού υλικού σε υγειονομικές μονάδες της Περιφέρειας μας απο την Ε.ΑΣ.Υ.Κιλκίς.

Οι ελλείψεις σε υλικά που αντιμετωπίζουν το Νοσοκομείο Κιλκίς και τα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας μας είναι τεράστιες.Μετα απο εκκλήσεις για ενίσχυση αυτών των μοναδων υγείας η Ένωση μας προσπάθησε με διάφορες ενέργειες να βοηθήσει στο μέτρο του δυνατού την κάλυψη αυτών των αναγκών.Στην προσπάθεια αυτή ήρθαμε σε επαφή με μια οργάνωση απο την Αυστρία την GRIECHENIANDHILFE που προσφέρει βοήθεια μόνο σε Έλληνες . Εξηγώντας τα προβληματα που αντιμετωπίζουν οι μοναδες υγείας στην Περιφερεία του Κιλκίς τους πείσαμε να αποστέλλουν βοήθεια στην Περιφερεία μας . Κατόπιν συννενόησης που είχαμε  με τις μονάδες υγείας , απο τον Σεπτέμβριο του 2016  παραδώσαμε   υγειονομικό υλικό τέσσερις φορές συνολικά, στο Νοσοκομείο Κιλκίς και  στο Κ.Υ Γουμένισσας, με πρόσφατη παράδοση την 20/01/2017.Η συνεργασία αυτή συνεχίζεται όπου θα ακολουθησει παράδοση υλικού και σε άλλες υγειονομικές μονάδες. Η Ένωση μας ευχαριστεί την οργάνωση GRIECHENIANDHILFE για την ευαισθητοποίηση προς τους Έλληνες.