Οικονομική ενίσχυση πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών !!!!


Οικονομική ενίσχυση πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών !!

Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για τις εορτές του Πάσχα η Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς θα ενισχύσει οικονομικά τις οικογένειες των μελών μας με τέσσερα τέκνα και πάνω καθώς και τις μονογονεϊκές που έχουν ανήλικα τέκνα !!!