Οικονομική ενίσχυση πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών!!!!


Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για τις εορτές του Πάσχα η Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς θα ενισχύσει οικονομικά τις οικογένειες των μελών μας με τέσσερα τέκνα και πάνω καθώς και τις μονογονεϊκές που έχουν ανήλικα τέκνα !!!

Μέγεθος γραμματοσειράς