Καταγγελία για τις προσωρινές μετακινήσεις στην Δ.Α Κιλκίς κατά την προεκλογική περίοδο!!!

-Για την ενίσχυση των Υπηρεσιών της Δ.Α Κιλκίς, διατάσσονται προσωρινές μετακινήσεις του Αστυνομικού προσωπικού διάρκεια ενός μήνα, όπως ορίζει το Αρθ.20 του Π.Δ 100/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου σε πολλές εξ αυτών δεν υπάρχει συναίνεση των μετακινούμενων Αστυνομικών.

-Είναι γνωστό βέβαια ότι λόγω της προεκλογικής περιόδου που διανύουμε δεν επιτρέπονται οποιεσδήποτε μεταβολές στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ από τις 11-06-2019 σύμφωνα και με την Φ1831/2361/οικ.22433/ Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού από 14/06/2019 Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

-Παρόλα αυτά όμως,η Δ.Α Κιλκίς διέταξε να πραγματοποιηθούν προσωρινές μετακινήσεις για τον μήνα Ιούνιο, γνωρίζοντας ότι επρόκειτο να επέλθει νέα προεκλογική βουλευτική περίοδο, όπως και έγινε γνωστό με την αναφερομένη ΔΙΔΙΑΔ απο την 14/06/2019 και μόλις την 29/06/2019 ενημέρωσε το Αστυνομικό προσωπικό ότι θα παραταθεί η μετακίνησης τους ως και την λήξη της ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται ο οικογενειακός προγραμματισμός των Αστυνομικών αλλά και να διαταράσσεται ο σχεδιασμός των Υπηρεσιών που ενισχύονται, καθώς υπάρχουν Αστυνομικοί που μετακινούνται και θα λάβουν την προγραμματισμένη κανονική άδεια τους.

-Για ακόμη μια φορά η προχειρότητα και η ανυπαρξία σχεδιασμού της Διοίκησης φέρει προ τετελεσμένων γεγονότων Αστυνομικούς και Υπηρεσίες.

-Για μια ακόμη φορά καταγγέλλουμε την Διοίκηση και τις πρακτικές της.

-Αναμένουμε την έγκαιρη έκδοση διαταγών και τον σωστό σχεδιασμό για την αντικατάσταση των Αστυνομικών με την λήξη της προεκλογικής περιόδου.

-Η Ένωσης μας σε συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο της εξετάζει την νομιμότητα των διαταγών.