Καταγγελία για τα μετρά στην 86η Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η Ε.ΑΣ.Υ Ν. Κιλκίς προέβει σε καταγγελία για την διάθεση των Αστυνομικών στα μέτρα που ελήφθησαν κατά την διοργάνωση της 86ης

 

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ

                                 Ε.ΑΣ.Υ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ

                                 ΜΕΛΟΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

  Έδρα : Ανθ/μου ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Γεωργίου 3

  Τ.Κ. 61100 Κιλκίς Fax:234 027418, Tηλ. Προέδρου :

  ,κιν.  6977075728,Τηλ. Γεν. Γραμματέα :,κιν. 6977603384

  Αριθ. Αποφ. : 68/94 Έτος ίδρυσης : 1994

  email: easynkilkis@gmail.com, www.easynkilkis.gr

Kιλκίς  17-09-2022      Aρ.Πρωτ: 15/2022

 

 

 

Θέμα :« Καταγγελία για τα μετρά τάξης στην 86η Έκθεση Θεσσαλονίκης.»

Προς :1) Π.Ο.ΑΣ.Υ.
2) Γενικό Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο ΔΟΥΒΑΛΗ.
3) Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχο κ. Χρήστο ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ.

Κοιν: Υπηρεσίες Δ.Α Κιλκίς

 

 Αστυνομικοί διατάχθηκαν να ενισχύσουν την Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης για δέκα ημέρες στην 86η έκθεση Θεσσαλονίκης για την λήψη μέτρων κατόπιν διαταγής. Όμως αντί αυτού οι Διοικήσεις κεντρικών τμημάτων όπως το Τ.Α Τούμπας, αντί να διαθέσουν το προσωπικό σε υπηρεσίες μέτρων ασφάλειας κτλ, παρακάμπτουν την διαταγή αυτή και διαθέτουν το προσωπικό σε υπηρεσία Αξιωματικού Υπηρεσίας, όπου έπρεπε να διαθέτουν το μόνιμο προσωπικό. Αναρωτιόμαστε, με ποιες γνώσεις και εμπειρία διαθέτουν προσωπικό που προέρχονται από υπηρεσίες με διαφορετικά αντικείμενο όπως τμήματα τάξης, διαβατηριακού ελέγχου σε καθήκοντα που δεν έχουν ενασχοληθεί ως σήμερα, σε μια υπηρεσία με τόσο εξειδικευμένο αντικείμενο και σε τόσες λίγες ημέρες έχουν την απαίτηση να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους; είναι ορθό να αναλάβει την προανάκριση των δικογραφιών σε λίγες ημέρες που θα αποχωρήσουν άλλος αστυνομικός; Δεν μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι Αστυνομικοί με αυτόν τρόπο ,το μοναδικό που θα μπορούσε να κάνετε στην καλύτερη περίπτωση να εμπλουτίσετε τον πειθαρχικό φάκελο των συναδέλφων και αν είναι τυχεροί να γλιτώσουν τι ποινικές ευθύνες.
Καταγγέλλουμε αυτήν την τακτική και ζητάμε άμεσα την παρέμβαση σας για την συμμόρφωση των διοικήσεων στις διαταγές.
Προστατέψτε τους συναδέλφους μας!

       

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

      Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Ναλμπάντης Τριαντάφυλλος                                                Μπατζόλας Εμμανουήλ

 

Έγγραφο