Καταγγελία της Ε.ΑΣ.Υ.Ν.Κιλκίς για πειθαρχικές διώξεις σε αιρετά όργανα του συνδικαλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας.

-Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Κιλκίς καταδικάζει οποιαδήποτε προσπάθεια, της  Διοίκησης, περιορισμού της Συλλογικής Συνδικαλιστικής Ελευθερίας. Εκφράζει την συμπαράσταση του στον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, καθώς και στους υπόλοιπους αιρετούς των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, κατά των οποίων στρέφεται η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας ,ελέγχοντας τις συνδικαλιστικές πράξεις και τον λόγο τους, που μοναδικό σκοπό έχουν την διαφύλαξη των συμφερόντων και των δικαιωμάτων  των εργαζόμενων Αστυνομικών.

-Παραπέμποντας σας σε ιστορικά γεγονότα σας θυμίζουμε ότι η περιφρόνηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, ο περιορισμός της συλλογικής συνδικαλιστικής φωνής ήταν  λόγοι που οδήγησαν στην δυστυχία των εργαζομένων, στην παρακμή της κοινωνίας και στην διαφθορά της εξουσίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ