Nέα-Ανακοινώσεις

Θέσπιση αδείας για δότες αιμοπεταλίων!

Άρθρο 33
1. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 39 του π.δ. 584/1985 (Α΄204), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του π.δ. 16/1995 (Α΄ 7), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στον όρο αιμοδοσία συμπεριλαμβάνεται και η αιμοπεταλιοαφαίρεση.».

2. Μετά το άρθρο 39 του π.δ. 584/1985 προστίθεται άρθρο 39Α ως εξής:
«Άρθρο 39Α. Εθελοντές δότες προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων.
1. Στους εθελοντές δότες προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων χορηγείται ειδική άδεια ως ακολούθως:
α. Για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων από το μυελό των οστών, χορηγείται ειδική άδεια πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την ημέρα της μυελοδοσίας.
β. Για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων μέσω αιμοδοσίας, χορηγείται ειδική άδεια δύο (2) ημερών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία χορήγησης των αιμοποιητικών κυττάρων.
2. Οι ανωτέρω ειδικές άδειες χορηγούνται από τις Υπηρεσίες με την προσκόμιση σε αυτές των σχετικών βεβαιώσεων εγγραφής δότη μυελού των οστών σε Τράπεζα Εθελοντών Δοτών και πραγματοποίησης της μεταμόσχευσης σε κατάλληλο συμβατό δότη ή αιμοληψίας, αντίστοιχα, που χορηγούνται στους δότες από τις Τράπεζες Εθελοντών Δοτών και οι οποίες πρωτοκολλώνται στο φάκελο αδειών κάθε δότη.
3. Ο χρόνος διάρκειας των ειδικών αυτών αδειών δεν λογίζεται ως χρόνος ασθενείας και δεν επηρεάζει τους δότες αρνητικά στην εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση (προαγωγές, αποδοχές).».