Η Ε.ΑΣ.Υ.Κιλκίς συγχαίρει τους αστυνομικούς των ομάδων ασφαλείας Παιονίας,ασφαλείας Δοιράνης και αστυνομικών Τ.Α Κιλκίς.

Αξίοι συγχαρητηρίων οι αστυνομικοί των ομάδων ασφαλείας Παιονίας-Δοιράνης-Τ.Α Κιλκίς όπου με τα λιγοστά υλικά μέσα που τους διαθέτει η Υπηρεσία και μετα απο επίπονη παρακολούθηση μηνών και  τελική συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιευθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος προέβησαν στην σύλληψη κυκλώματος νόθευσης αλκοολούχων ποτών και ελαιολάδου.