Εργασίες Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.ΑΣ.Υ.Ν.Κιλκίς!!!

Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε οτι την 01/02/2018 και ώρα 11:00 στην Αξιούπολη πραγματοποιήθηκε η εκλογοαπολογιστική τακτική γενική συνελέυση της Ένωσης μας.

1)Παρουσιάστηκε ο οικονομικός απολογισμός του ταμείου καθημερινης κίνησης αλλά και του ταμείου αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης με την  αναλυτική ενημέρωση των οικονομικών στοιχείων (εσόδων -εξόδων) απο τον ταμία κ.ΓΑΡΔΑΝΗ Κων/νο  και ο διοκητικός απολογισμός με αναλυτική ενημέρωση των δράσεων απο τον Γ.Γραμματέα κ.ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗ Χρήστο όπου  τέθηκαν προς ψηφιση  και εγκρίθηκαν ομόφωνα.

2)Λόγω της λήξης της θητείας του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωση μας ,ορίσθηκε ημερομηνία εκλογών η 05 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα 2018 απο ώρες 09:00  ως 17:00 στο Κιλκίς στο κτίριο της Δ.Α Κιλκίς και στο Πολύκαστρο σε χώρο που θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση και εκλέχθηκαν οι εφορευτικές επιτροπές.

3) Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση απο τον Πρόεδρο της Ένωσης κ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ Τριαντάφυλλο σχετικά  με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου-κρατήσεις, ασφαλιστικά,συνταξιοδοτικά,βαθμολογίο κτλ και τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί απο την Ενωση μας και την ΠΟΑΣΥ ,οπου συζητήθηκαν και λύθηκαν απορίες πολλών συναδέλφων.

4)Εγινε ενημέρωση για την τράπεζα αίματος που διατηρεί η Ένωση μας και την ευρυθμη λειτουργία της μετα απο πολλά έτη.

Επίσης εγινε ενημέρωση για την  δημιουργία  ομαδας εθελοντών για δωρεά αιμοπεταλίων καθώς και μυελού των οστών.