Επικοινωνία

Διεύθυνση

Ανθ/μου Καμπούρογλου Γεώργιου 3

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

easynkilkis@gmail.com

Τηλέφωνο

+30 2341 024817