Επιβράβευση στα τέκνα των μελών της Ε.ΑΣ.Υ.Ν.Κιλκίς

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ

                                 Ε.ΑΣ.Υ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ

                                 ΜΕΛΟΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

  Έδρα : Ανθ/μου ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Γεωργίου 3

  Τ.Κ. 61100 Κιλκίς Fax:234 027418, Tηλ. Προέδρου :

  ,κιν.  6977075728,Τηλ. Γεν. Γραμματέα :,κιν. 6977603384

  Αριθ. Αποφ. : 68/94 Έτος ίδρυσης : 1994

  email: easynkilkis@gmail.com, www.easynkilkis.gr

Kιλκίς  24-08-2022      Aρ.Πρωτ: 11-α/2022

 

 

 

Θέμα :«Επιβράβευση στα τέκνα των μελών της Ε.ΑΣ.Υ.Ν.Κιλκίς »

Προς : Υπηρεσίες  Δ.Α Κιλκίς-.

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Κιλκίς πρόκειται να επιβραβεύσει τα τέκνα των μελών που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και πέτυχαν να ενταχθούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με το ποσό των 100,00€.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετικές ονομαστικές καταστάσεις με στοιχειά μελών μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ένωσης μας.

       

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

      Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Ναλμπάντης Τριαντάφυλλος                                                Μπατζόλας Εμμανουήλ