Επιβράβευση επιτυχόντων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις απο την Ε.ΑΣ.Υ.Ν.Κιλκίς!!

Η Ε.ΑΣ.Υ.Ν.Κιλκίς όπως κάθε έτος ,αποφάσισε να επιβραβεύσει τα τέκνα των μελών της,που συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις κατά έτος 2020 και επέτυχαν να εισαχθούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με το πόσο των εκατό ευρώ (100€) .