Ενημέρωση σχετικά με το νέο μισθολόγιο ενέργειες Ε.ΑΣ.Υ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ-ΠΟΑΣΥ!

-Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι η κυβέρνηση κατέθεσε το σχέδιο νόμου για το  νέο ειδικό μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας την 13-05-2017 στην βουλή για συζήτηση.

Το εν λόγω μισθολόγιο, με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης, ουδέποτε δόθηκε στους εκπροσώπους των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας για μελέτη, κατάθεση απόψεων και διαβούλευση.

-Από την πρώτη στιγμή η ΠΟΑΣΥ κατήγγειλε τις στρεβλώσεις και τις αδικίες

Ειδικότερα, για την κατάργηση της πλειοψηφίας των συναδέλφων των εξής επιδόματων:

α) χρόνου υπηρεσίας, β) εξομάλυνσης, γ) ειδικής απασχόλησης, δ) επιτελικής ευθύνης και ε) ειδικών συνθηκών. Με την εφαρμογή του νέου ειδικού μισθολογίου καταβάλλονται στην πλειοψηφία των συναδέλφων ο βασικός μισθός και δύο (2) επιδόματα: α) ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που διαμορφώνεται ανάλογα και με την οικογενειακή – φορολογική κατάσταση ενός εκάστου και β) θέσης ευθύνης (από το βαθμό του Α/Δ και άνω) με προϋποθέσεις που θα καθοριστούν σε εγκύκλιο του ΓΛΚ. Παραμένουν σε ισχύ η οικογενειακή παροχή, τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (ΜΑΤ, ΕΚΑΜ, κ.λπ.), με την προϋπόθεση όμως ότι οι δύο (2) τελευταίες ομάδες επιδομάτων πρέπει σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους να ρυθμιστούν με ΚΥΑ, ειδάλλως δεν καταβάλλονται.

Επίσης κατήγγειλε τις αδικίες μεταξύ ομοιοβάθμων προερχόμενους από πρώην Σ.Φ- Ε.Φ και των σχολών αστυφυλάκων, με τα ίδια έτη υπηρεσίας, αλλά διαφορετικής κατηγορίας,  να καταβάλλονται μικρότερες αποδοχές, β) την προσωπική διαφορά είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μεγαλύτερη στο χαμηλόβαθμο προσωπικό με πολλά ή λίγα έτη υπηρεσίας, στους άγαμους και στους διαζευγμένους, γ) υπάρχουν περιπτώσεις συναδέλφων που δε θα λάβουν ΠΟΤΕ αύξηση και δε θα αποσβέσουν ΠΟΤΕ την προσωπική διαφορά, αφού θα αποστρατευτούν με αυτή, δ) υπάρχουν συνάδελφοι που η μισθολογική τους εξέλιξη ΣΤΑΜΑΤΑ στα είκοσι εννέα (29) έτη υπηρεσίας, ε) το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, ενώ μειώνεται αντίστοιχα όσο κατεβαίνεις στην ιεραρχία των βαθμών, να αυξάνεται για την τελευταία κατηγορία δικαιούχων και όταν η εν λόγω κατηγορία προάγεται να λαμβάνει μικρότερο επίδομα και ποτέ στο μέλλον δε θα λάβει το αρχικό ποσό, στ) ενώ αναφερόμαστε σε στρατιωτικούς υπαλλήλους του Ελληνικού Κράτους, να μη λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας για τη μισθολογική εξέλιξη των κλιμακίων τους, ζ) ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου να μη λαμβάνεται υπόψη στη μισθολογική εξέλιξη, πλην των περιπτώσεων απόκτησης ιατρικής ειδικότητας, εφόσον αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης και η) σε κάποιες περιπτώσεις συναδέλφων οι νέες αποδοχές τους να είναι μικρότερες από τα επίπεδα του 2012.

Όπου και ήταν ο μοναδικός λόγος που πραγματοποιήθηκε η ένστολη πανελλαδική διαμαρτυρία στην Αθήνα την 17-05-2017, με αίτημα την απόσυρση του νόμου, την κατάργηση των κατηγοριών και την διαβούλευση με τις ομοσπονδίες των σωμάτων ασφαλείας,για όποιον αντιλήφθηκε τότε το μέγεθος της αδικίας που επρόκειτο να εφαρμοστεί.

-Η Ένωση μας προέβει στην καταγγελία του νομοσχεδίου στην ΠΟΑΣΥ την 15-05-2017 όπως και έπραξαν όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία πανελλήνια ,

όπως έχουμε πράξει στα γενικά συμβούλια που ακολούθησαν, καθώς και την 17-01-2018 με νεότερο έγγραφο αναφέροντας και άλλα ειδικότερα σημεία.

Έχουμε συναντηθεί με τους Βουλευτές του Νομού μας ζητώντας την μη ψήφιση του, την 13-05-2017.

H ΠΟΑΣΥ με την σειρά της έχει θέσει το μισθολόγιο ως πρώτο θέμα σε κάθε διεκδίκηση με σκοπό την ανατροπή του.

-Η ΠΟΑΣΥ έχει εξουσιοδοτηθεί από τα πρωτοβάθμια σωματεία να καταθέσει αγωγή για αντισυνταγματικότητα και κατάργηση του νόμου διότι δεν υπάρχει μόνο ένα σημείο προς βελτίωση αλλά πρέπει να ανατραπεί εξ ολοκλήρου.

-Ο υπάρχων νόμος  προσβλέπει μόνο στον διαχωρισμό  των ενστόλων. Για το συνδικάτο μας δεν υπάρχουν αστυνομικοί πολλών ταχυτήτων υπάρχουν μόνο αστυνομικοί.

-Οποιοσδήποτε προσπαθεί να αμφισβητήσει τις ενέργειες που έχουν γίνει και θα γίνουν, μάλλον δεν ενημερώνετε επαρκώς ή δεν θέλει να ενημερωθεί και αποσκοπεί κάπου αλλού.

Ακολουθούν  οι πίνακες της ντροπής για το αστυνομικό προσωπικό!Μη σας ξεγελούν οι αυξήσεις της ντροπής που ούτε τις τιμαριθμικές αναπροσαρμογές δεν καλύπτουν, μακρόπρόθεσμα μόνο μειώσεις θα επιφέρουν σε όλους του Αστυνομικούς.