Ενίσχυση της Δ.Α Κιλκίς με δύο οχήματα ελεύθερου χρωματισμού!!

-Κατόπιν πολλών παρεμβάσεων μας σε πολιτική και φυσική ηγεσία για χορήγηση κατασχεμένων οχημάτων στην Δ.Α Κιλκίς, τα οποία έχουν κατασχεθεί αποκλειστικά από Υπηρεσίες της Δ.Α Κιλκίς, ουδέποτε είχαμε το επιθυμητό απότελεσμα.
-Κατόπιν τουτων, στην διάρκεια συνάντησης με τον Υφυπουργό κ. Γεώργιο ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ, θέσαμε το ζήτημα, όπου και μετα από την καταλυτική παρέμβαση του, ενισχυθηκε η Δ.Α Κιλκίς με δύο οχήματα ελεύθερου χρωματισμού.
-Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ.Γεώργιο ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ για την παρέμβαση του