Εκπαίδευση Αστυνομικού προσωπικού Δ.Α Κιλκίς.

Λόγο των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών στην Δ.Α Κιλκίς (προσφυγικό,κινητοποιήσεις αγροτών),την λήψη κανονικών αδειών(υπόλοιπο κανονικής αδείας 2016)  η Ενωση μας αιτήθηκε την 03/02/2013 την αναστολή της εκπαίδευσης ως την λήξη των κινητοποιήσεων των αγροτών.