Εγκύκλιος διαταγή-καθιέρωση διευκολύνσεων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας.

   ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ Ε.ΑΣ.Υ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ                   
ΜΕΛΟΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ
Έδρα:Ανθ/μου Καμπούρογλου Γεωργίου 3 Τ.Κ. 6110 0,Κιλκίς
                                              Fax:2341027418Tηλ.Προέδρου:2343051214.κιν.6977075728
                                          Τηλ.Γεν. Γραμματέα:2343051439,κιν.6977603384,
                                                Αριθ.Αποφ.:68/94 Έτος δρυσης:1994
                                             email:easynkilkis@gmail.com, www.easynkilkis.gr
                                       Kιλκίς , 19 -03-2017

 

Θέμα: Εγκύκλιος διαταγή-καθιέρωση διευκολύνσεων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας.
Προς :Υπηρεσίες Δ.Α Κιλκίς-Ενημέρωση προσωπικού.
-Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Σας επισυνάπτουμε την 6005/1/120-β΄ από 28 Φεβρουαρίου 2017 Εγκύκλιο διαταγή του π.δ. 75/2016 της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού, προς ενημέρωση.
                                    ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                 -Ο-                                                                 -Ο-
                                                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                      ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ                     ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ :  Καθιέρωση Διευκολύνσεων Αστυνομικού Προσωπικού