Πρόεδρος και Οργανωτικός Γραμματέας
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ  Τριαντάφυλλος

Α' Αντιπρόεδρος
ΚΩΦΙΔΗΣ  Δημήτριος

Γενικός Γραμματέας 
ΜΠΑΤΖΟΛΑΣ  Εμμανουήλ

Γραμματέας τύπου και Δημοσίων σχέσεων
ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ  Νικόλαος

Ταμίας
ΓΑΡΔΑΝΗΣ  Κωνσταντίνος

Β' Αντιπρόεδρος
ΝΟΥΣΚΑ  Πολυτίμη 

Οργανωτικός Γραμματέας
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ  Χρήστος

Αναπληρωτής Ταμίας
ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΗΣ  Νικόλαος

Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα
ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  Ηλίας

Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Α.Σ.Υ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  Βασίλειος
ΓΑΡΔΑΝΗΣ  Κωνσταντίνος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ  Πλούταρχος
ΖΕΪΜΠΕΚΕΡΗΣ  Αντώνιος
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  Παύλος
ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗΣ  Χρήστος
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ  Νικόλαος
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ  Τριαντάφυλλος
ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ  Νικόλαος
ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ  Νικόλαος

Ελεγκτική Επιτροπή 
ΓΚΑΓΚΑΡΙΔΟΥ  Φωτεινή
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ  Ηρακλής
ΜΑΣΑΛΤΖΗΣ  Γεώργιος

Συμβούλιο Μεταθέσεων Τακτικό Μέλος 
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ   Τριαντάφυλλος

Συμβούλιο Μεταθέσεων Αναπληρωματικό  Μέλος 
ΔΟΝΚΗΣ  Χρήστος