Πρόεδρος και Οργανωτικός Γραμματέας
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ  Τριαντάφυλλος

Α' Αντιπρόεδρος
ΚΩΦΙΔΗΣ  Δημήτριος

Γενικός Γραμματέας 
ΜΠΑΤΖΟΛΑΣ  Εμμανουήλ

Γραμματέας τύπου και Δημοσίων σχέσεων
ΚΑΡΙΟΤΟΥΔΗΣ  Χρήστος

Ταμίας
ΓΑΡΔΑΝΗΣ  Κωνσταντίνος

Β΄Αντιπρόεδρος
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ  Χρήστος

Οργανωτικός Γραμματέας
ΚΡΙΕΖΗΣ  Γιώργος

Αναπληρωτής Ταμίας
ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  Ηλίας

Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα
ΔΡΕΜΙΣΙΩΤΗΣ  Άγγελος

Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Α.Σ.Υ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασίλειος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Πλούταρχος
ΖΕΙΜΠΕΚΕΡΗΣ Αντώνιος
ΖΩΓΑΣ Δημήτριος
ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ Γεώργιος
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ Νικόλαος
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Τριαντάφυλλος
ΤΟΠΑΛΗΣ Φώτιος
ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ Νικόλαος
ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος

Ελεγκτική Επιτροπή 
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Δημήτριος
ΓΚΑΓΚΑΡΙΔΟΥ  Φωτεινή
ΜΑΣΑΛΤΖΗΣ Γεώργιος

Συμβούλιο Μεταθέσεων Τακτικό Μέλος 
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ   Τριαντάφυλλος

Συμβούλιο Μεταθέσεων Αναπληρωματικό  Μέλος 
ΔΟΝΚΗΣ Χρήστος

Μέγεθος γραμματοσειράς