Δικαστική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα και αδείας

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 500/7/51

 

Προς:  Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα:  «Δικαστική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα και αδείας»

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Αναφορικά με τη δικαστική διεκδίκηση της αναδρομικής καταβολής των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας, η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΑΣΥ, στη συνεδρίαση της 29ης/10/2018, υλοποιεί την ομόφωνη απόφαση του από 24/10/2018 Διοικητικού Συμβουλίου της. Ειδικότερα, θέτει υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας την εν λόγω δικαστική διεκδίκηση, προτείνοντας στις A’ Bάθμιες Ενώσεις την πρόσφορα του νομικού της συμβούλου κου Χαράλαμπου Μπουκουβάλα, δικηγόρου Αθηνών.

Η προσφορά του κ. Μπουκουβάλα, προβλέπει για κάθε συμμετέχοντα καταβολή ποσού έως 20 ευρώ και εργολαβική αμοιβή 3% επί του καθαρού καταβαλλομένου ποσού, ύστερα από την αφαίρεση των εξόδων. Η υπόδειξη της εν λόγω προσφοράς κρίθηκε ομόφωνα από την Εκτελεστική Γραμματεία, βάσει των συνολικών κριτηρίων ως η πλέον κατάλληλη για τα μέλη της, δεδομένου μάλιστα της πανθομολογούμενης νομικής του επιτυχίας στις δικαστικές διεκδικήσεις ενώπιον του ΣτΕ για την κήρυξη ως αντισυνταγματικών των ειδικών μισθολογίων που ψηφίστηκαν για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας από το 2012 μέχρι και σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι θα διεκδικηθούν, με Αγωγές που θα κατατεθούν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων ετών 2016, 2017 και 2018, εορτών Πάσχα ετών 2017, 2018 και αδείας ετών 2017, 2018, συνολικού ποσού ύψους 2.500 ευρώ (500€ Χ 3, 250€ Χ 2 και 250€ Χ 2 αντίστοιχα).

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως 20/11/2018, ώστε να μην παραγραφεί το επίδομα Χριστουγέννων του 2016, η Ομοσπονδία, σε συνεργασία με τις A’ Bάθμιες Ενώσεις, θα χορηγήσει στους ενδιαφερόμενους τα απαραίτητα για τη συμμετοχή τους έγγραφα, έτοιμα προς υπογραφή, θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στη διαχείριση και διαβίβαση των εγγράφων και θα παρακρατήσει το ποσό εκάστου (20€), από τη μισθοδοσία του, βάσει της λίστας συμμετεχόντων που κάθε A’ Bάθια Ένωση της παραδώσει.

Τα προς υπογραφή έγγραφα είναι:

-τα πλήρη Στοιχεία Ενάγοντος,

-η Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής και

-η σύμβαση δικηγορικής εντολής (σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα).

Τέλος, επισημαίνεται ότι τυχόν περεταίρω διευκρινήσεις ή απορίες θα δοθούν στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 1 και 2 Νοεμβρίου 2018, πλην όμως η συγκέντρωση των δικαιολογητικών μπορεί να αρχίσει.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος