Διευκρινήσεις «Χορήγησης ειδικής άδειας στο Αστυνομικό Προσωπικό»