ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΑΣ.Υ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ ΤΗΝ 29/10/2021 !!!

Σας ενημερώνουμε οτι την 29/10/2021 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε η εκλογοαπολογιστική τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης μας, με ψηφιακά μέσα.

1) Παρουσιάστηκε τόσο Διοικητικός όσο και ο Οικονομικός απολογισμός έτους 2020 και του έτους 2021 ως 30/09/2021 όπου  τέθηκαν προς ψήφιση  και εγκρίθηκαν ομόφωνα.

2) Επειδή λήγει η θητεία του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης μας αποφασίστηκε η διενέργεια εκλογών την 30η  Νοεμβρίου 2021 ημέρα  Τρίτη  στο Πολύκαστρο και την 01η  Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη στο Κιλκίς.  Λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 αποφασίστηκε η διενέργεια των εκλογών, με υβριδικό τρόπο, δια ζώσης και ταυτόχρονα με ηλεκτρονικά μέσα, από ώρες 09:30  ως 17:00 σε χώρο που θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση. Επίσης κατά την διαδικασία εκλέχθηκαν οι εφορευτικές επιτροπές.

3) Τέλος εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για περαίωση της εκλογικής διαδικασίας καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια καταστεί αναγκαία ως την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.