Βαθμολογία 1ου Τουρνουά 5Χ5

Kατ/ξη

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Τ.Α ΚΙΛΚΙΣ 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 24

2

Α.Τ ΕΥΖΩΝΩΝ 9ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

 15

3

Τ.Σ.Φ ΔΟΙΡΑΝΗΣ 9ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

 15

4 Τ.Τ ΚΙΛΚΙΣ 9ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

14

5

Α.Τ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 9ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

10

6

Ο.Π.Κ.Ε 9ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

7

Α.Τ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 9ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

7

8

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 9ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

6

9

Α.Τ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 9ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

6