Ανακατανομή των οργανικών θεσεων στην Δ.Α Κιλκίς!!

-Κατα την επικείμενη αναδιάρθρωση και την κατανομή των οργανικών θέσεων πολλοί αστυνομικοί θα άλλαζαν οργανική θεση με το έκτακτο συμβούλιο μεταθέσεων λόγω της πληρότητας των οργανικών στην Υπηρεσία τους. Αποτέλεσμα αυτού θα ήταν οι συνάδελφοι να μετακινούνται καθημερινά σε αποστάσεις τεράστιες επιβαρύνοντας τον οικογενειακό προυπολογισμό τους με υπέρογκα ποσά.

-Την 24/05/2017 αντιπροσώπεια της Ένωσης μας επισκέφθηκε τον Επιτελάρχη της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ θέτοντας το πρόβλημα και αιτηθήκαμε την ανακατανομή των οργανικών θέσεων ωστε να αποφευχθούν τετοιες μετακινήσεις αλλά και για να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών.

-Κατόπιν της παρέμβασης μας  λάβαμε την δέσμευση οτι θα ακολουθήσει νέα διαταγή για την ανακατανομή των οργανικών θέσεων στην Δ.Α Κιλκίς ωστε να αποφευχθούν οι μεταθέσεις ανευ αιτήσεως των αστυνομικών,σε υπηρεσίες που τους καθιστούσαν υπεράριθμους με το νέο οργανόγραμμα.