Αιμοδοσία της Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς !!!

Αιμοδοσία της Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς

Την 25/05/2021 πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία της Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς. Ευχαριστούμε τα μέλη μας που προσήλθαν για να  αιμοδοτήσουν .