Ένστολη Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στην Αθήνα

Συνάδελφοι μετα τα νέα μέτρα που πρόκειται να ψηφίσει η κυβέρνηση για τα ειδικά μισθολόγια:

α) μεταξύ ομοιοβάθμων, με τα ίδια έτη υπηρεσίας, αλλά διαφορετικής κατηγορίας,  να καταβάλλονται μικρότερες αποδοχές, β) η προσωπική διαφορά να είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μεγαλύτερη στο χαμηλόβαθμο προσωπικό με πολλά ή λίγα έτη υπηρεσίας, στους άγαμους και στους διαζευγμένους, γ) υπάρχουν περιπτώσεις συναδέλφων που δε θα λάβουν ΠΟΤΕ αύξηση και δε θα αποσβέσουν ΠΟΤΕ την προσωπική διαφορά, αφού θα αποστρατευτούν με αυτή, δ) υπάρχουν συνάδελφοι που η μισθολογική τους εξέλιξη ΣΤΑΜΑΤΑ στα είκοσι εννέα (29) έτη υπηρεσίας, ε) το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, ενώ μειώνεται αντίστοιχα όσο κατεβαίνεις στην ιεραρχία των βαθμών, να αυξάνεται για την τελευταία κατηγορία δικαιούχων και όταν η εν λόγω κατηγορία προάγεται να λαμβάνει μικρότερο επίδομα και ποτέ στο μέλλον δε θα λάβει το αρχικό ποσό, στ) ενώ αναφερόμαστε σε στρατιωτικούς υπαλλήλους του Ελληνικού Κράτους, να μη λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας για τη μισθολογική εξέλιξη των κλιμακίων τους, ζ) ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου να μη λαμβάνεται υπόψη στη μισθολογική εξέλιξη, πλην των περιπτώσεων απόκτησης ιατρικής ειδικότητας, εφόσον αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης και η) σε κάποιες περιπτώσεις συναδέλφων οι νέες αποδοχές τους να είναι μικρότερες από τα επίπεδα του 2012.

Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.Κιλκίς θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα της ΠΟΑΣΥ και θα δώσει παρόν στην Ενστολη Πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17/05/2017  και ώρα 17:00 στην Πλ.Κολοκοτρώνη στην Αθήνα,με λεωφορείο που θα ξεκινήσει την 17/05/2017 κα ώρα 09:00 απο Δ.Α Κιλκίς και 09:30 απο Α.Τ Πολυκάστρου.

Κατοπιν τούτων καλούμε τους αστυνομικούς εν ενεργεία,εν αποστρατεία με τις οικογένειες τους να παρεβρεθούν,συμβάλλοντας στην επιτυχή διοργάνωση της διαμαρτυρίας μας, που αποσκοπεί στην αποτροπή των επαχθών μέτρων της Κυβέρνησης.

Κανείς δεν πρέπει να μείνει αμέτοχος,ΕΜΕΙΣ είμαστε η φωνή της ΠΟΑΣΥ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!